Home » Det tenkende mennesket by Magne Dybvig
Det tenkende mennesket Magne Dybvig

Det tenkende mennesket

Magne Dybvig

Published
ISBN :
Paperback
526 pages
Enter the sum

 About the Book 

Det tenkende mennesket er en lærebok i filosofihistorie som også gir en innføring i noen utvalgte emner fra vitenskapshistorien og vitenskapsteorien. De fire første delene er i det vesentlige en fremstilling av filosofi og vitenskap fra antikken tilMoreDet tenkende mennesket er en lærebok i filosofihistorie som også gir en innføring i noen utvalgte emner fra vitenskapshistorien og vitenskapsteorien. De fire første delene er i det vesentlige en fremstilling av filosofi og vitenskap fra antikken til 1800-tallet, med spesiell vekt på den naturvitenskapelige revolusjon på 1500- og 1600-tallet. Femte del er særlig fokusert på vitenskapsteoretiske problemstillinger. Den gir en skisse av kvantefysikk og relativitetsteori som en bakgrunn for moderne vitenskaps-teori, og tar for seg ulike forsøk på å karakterisere vitenskapelig metode. Her behandles bl.a. hypotetisk-deduktiv metode, og forståelse og forklaring i humanvitenskapene. Et avsluttende kapittel tar opp spørsmål knyttet til makt, verdinøytralitet og vitenskapelig objektivitet. Forfatterne: Dagfinn Døhl Dybvig har vært universitetslektor ved NTNU og bl.a. undervist ved Examen Philosophicum, Modul 1. Han har vært stipendiat ved Historisk-filosofisk fakultet, NTNU siden 2002. Magne Dybvig er professor i filosofi ved NTNU.