Home » Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused by Tõnu Lehtsaar
Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused Tõnu Lehtsaar

Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused

Tõnu Lehtsaar

Published 2010
ISBN :
95 pages
Enter the sum

 About the Book 

Programmi Primus toel ilmus raamat „Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused“, mille autoriks on Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar. Materjal annab ülevaate õppejõu olulisematest suhtlemisoskustest ning annab teadmisi erinevatestMoreProgrammi Primus toel ilmus raamat „Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused“, mille autoriks on Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar. Materjal annab ülevaate õppejõu olulisematest suhtlemisoskustest ning annab teadmisi erinevatest käitumisviisidest. Raamat püüab õppejõudude suhtlemisoskuse arendamisele kaasa aidata ennekõike erinevate käitumisviiside teadvustamise ja oma suhete tähendusliku analüüsi osas.Materjal on jagatud nelja ossa eesmärgiga katta õppejõu suhtlushaare võimalikult laialt. Esimene osa tutvustab üldisi suhtlemisoskusi, nagu näiteks mõistetav eneseväljendus ja kuulamisoskus. Tegemist on universaalsete oskustega, mida on tarvis igal inimesel erinevates ametites. Teine osa keskendub ennekõike kahe inimese vahelisele suhtlusele. Vaatluse all on vestluse juhtimine, juhendamine, veenmine ja tagasiside andmine. Need oskused puudutavad õppejõu suhteid nii üliõpilaste kui ka kolleegidega. Kolmas osa on pühendatud kolleegidega suhtlemisele. Käsitlemist leiavad viis kolleegidevahelise suhtlemise ja koostööga seotud oskust. Viimane, neljas osa on pühendatud õppejõu suhtlemisele auditooriumiga. Kokku tutvustab materjal seitset erinevat auditooriumiga seotud suhtlemisoskust. Tõstetakse esile huumori kasutamist auditooriumis.Raamat on mõeldud koolituse jaotusmaterjalina. Koolitusel materjali läbinu oskab paremini mõista iseennast, suhtlemispartnerit ja suhtlemissituatsiooni.